Bild:
Nyheter 4.7.2022

Ordförandelandet Tjeckien stödjer Ukraina och främjar energitryggheten i EU

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd övergår från Frankrike till Tjeckien den 1 juli 2022. Detta är Tjeckiens andra gång som ordförandeland. Ordförandeskapet pågår till slutet av året.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar prioriteringarna  under ordförandeskapet

Kriget i Ukraina påverkar Tjeckiens ordförandeskap i Europeiska unionens råd på många sätt. Under sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd kommer Tjeckien särskilt att prioritera flyktingkrisen till följd av kriget i Ukraina och stödet till Ukraina. Tjeckien prioriterar också Ukrainas återhämtning bland annat genom återuppbyggnad av kritisk infrastruktur, tryggande av basservice och ökad ekonomisk stabilitet och resiliens.

Ett annat prioriterat område under Tjeckiens ordförandeskap är energitryggheten i EU och särskilt att minska beroendet av fossil energi från Ryssland. Metoderna är bland annat mångsidigare energikällor, snabbare övergång till förnybar energi och effektivare utnyttjande av väte som energikälla.

Tjeckien strävar också efter att stärka Europas försvarskapacitet och säkerhet i cyberrymden. Målsättningen är dessutom att stärka den europeiska ekonomins och de demokratiska institutionernas motståndskraft och resiliens. Ordförandelandet vill främja den offentliga debatten om Europas säkerhet och ungas deltagande i politiska processer som del av Europas temaår för ungdomarna.

Prioriterade områden under Tjeckiens EU-ordförandeskap

Ordförandeskapet i Europeiska unionens råd roterar var sjätte månad

Till skillnad från exempelvis Europeiska kommissionen och Europaparlamentet har Europeiska unionens råd ingen permanent enskild ordförande. Ordförandeskapet i rådet roterar mellan EU-medlemsländerna så att ett land innehar ordförandeskapet i sex månader. Ordförandeskapet ger varje medlemslands ministrar möjlighet att i tur och ordning leda rådsmötena inom sitt politikområde och påverka vilka frågor som ska stå på dagordningen.

I och med Lissabonfördraget infördes systemet med att de tre länder som innehar ordförandeskapet efter varandra utgör en så kallad trio. Under en 18-månadersperiod åren 2022–2023 består ordförandetrion av Tjeckien, det tidigare ordförandelandet Frankrike och Sverige som kommer i turen härnäst. Länderna i trion har egna program för sina ordförandeskap, men de utarbetar också en gemensam mer långsiktig plan som omfattar ett och ett halvt år. Prioriteringar i programmet för trion Frankrike, Tjeckien och Sverige är att skydda medborgarnas friheter, främja en ny modell för tillväxt och investering, skapa ett grönare och socialt rättvisare Europa och betona det multilaterala samarbetet.

Webbplatsen för Tjeckiens EU-ordförandeskap