Bild:
Nyheter 4.11.2022

Utlysning: Statsunderstöd för Europainformation 2023

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation. Avsikten är att öka kännedomen om EU. Ansökningstiden börjar den 4 november och pågår till den 2 december 2022.

Utrikesministeriet utlyser statsunderstöd till civilsamhällesorganisationers Europainformation. Bidragen beviljas på villkor att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för 2023. Stödet kan sökas fram till den 2 december 2022 kl. 16.15.

I budgeten för 2023 föreslås 445 000 euro för understödet. Syftet med understödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen och att främja debatten om aktuella EU-frågor. I utlysningen 2023 prioriteras

  • EU som försvarare av de mänskliga rättigheterna och demokratin
  • EU:s ekonomi och riktningen för energipolitiken
  • EU som global aktör: gemensam utrikes- och säkerhetspolitik och EU:s roll som konfliktlösare
  • EU:s utvidgning

När bidragen beviljas, betalas ut, används och övervakas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Stödet kan beviljas finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer.

Anvisningar och ansökningsblanketter finns på utrikesministeriets webbplats för Europainformation.

Vanliga frågor

Företrädare för en civilsamhällesorganisation – anmäl dig till informationsmötet

Tisdagen den 8 november kl. 14–15 ordnar Europainformationen ett informationsmöte på Teams för företrädarna för olika organisationer. Informationsmötet handlar om ansökan om statsunderstöd år 2023, och det hålls på finska. På informationsmötet kan man ställa frågor och det är även möjligt att skicka in frågor på förhand på adressen eurooppatiedotus@formin.fi. Endast företrädare för organisationer kan anmäla sig. Det är möjligt att anmäla sig till informationsmötet till och med fredagen den 4 november kl. 16.

Anmäl dig till informationsmötet som företrädare för din organisation