Bild:
Nyheter 10.11.2023

Statsunderstöd för Europainformation för 2024 kan nu sökas

Statsrådets kommunikationsavdelning, pressmeddelande 10.11.2023

Ansökningsomgången för statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation 2024 har inletts. Exempel på viktiga teman som det ska informeras om nästa år är Europaparlamentsvalet, Europeiska unionens utvidgning, EU som global aktör och säkerhetsgarant samt EU:s gröna utveckling.

Syftet med statsunderstödet är att öka kunskapen om Europeiska unionen och främja debatten om aktuella EU-frågor. Understöd beviljas på basis av riksdagens beslut om statsbudgeten för 2024. Understödet är avsett uttryckligen för informationsprojekt.

Statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation 2024 utlyses av statsrådets kansli. Europainformationen, som för närvarande lyder under utrikesministeriet, överförs till statsrådets kansli den 1 januari 2024.

Europainformationens nya säte motsvarar arbetsfördelningen inom statsförvaltningen. Statsrådets kansli ansvarar för statsrådets kommunikation om och samordning av EU-ärenden. Europainformationen ska även i fortsättningen vara en tillförlitlig informationskälla i Finland och främja debatten om EU-frågor.

När understöd beviljas, betalas ut, används och övervakas tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Understödet beviljas efter prövning och utifrån ansökan. Det kan beviljas finländska icke-vinstdrivande civilsamhällesorganisationer som varit upptagna i föreningsregistret i minst ett år innan ansökningstiden går ut. Understödet kan inte beviljas privatpersoner eller grupper.

I utlysningen av statsunderstöd betonas från år till år olika aktuella EU-teman. I utlysningen 2024 prioriteras

* Europaparlamentsvalet 2024 

* EU som främjare av grön utveckling

* EU som global aktör och säkerhetsgarant

* EU:s utvidgning. 

Till skillnad från vad som informerades i juni 2023 ska statsunderstöd för civilsamhällesorganisationers Europainformation sökas med en ansökningsblankett, precis som tidigare år. Ansökningstiden är 9 november–3 december 2023. Anvisningarna för ansökan och ansökningsblanketterna publiceras på Europainformationens webbplats.

Företrädare för civilsamhällesorganisation – anmäl dig till informationsmöte

Fredagen den 17 november kl. 10.30 ordnar Europainformationen och statsrådets kansli ett informationsmöte på Teams för företrädare för civilsamhällesorganisationer. Informationsmötet handlar om utlysningen av statsunderstöd för 2024. På informationsmötet kan man ställa frågor och det är även möjligt att skicka in frågor på förhand på adressen eurooppatiedotus@gov.fi.

Endast företrädare för organisationer kan anmäla sig till informationsmötet. Det är möjligt att anmäla sig till och med torsdagen den 16 november kl. 10.30. Anmäl dig till informationsmötet som företrädare för din organisation här.

Ytterligare information: Marko Ruonala, projektchef, tfn +358 50 522 8233, och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn +358 40 537 0733