Bild:
Aktuellt 2.2.2024

EU bekräftade sitt långvariga stöd till Ukraina – statsminister Orpo är nöjd med beslutet

Statsrådets kommunikationsavdelning, pressmeddelande 1.2.2024

EU-ländernas stats- och regeringschefer har enats om halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen och om ett stödpaket på 50 miljarder euro till Ukraina. Alla 27 medlemsländer kom till ett enhälligt beslut om dessa vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel torsdagen den 1 februari.

Statsminister Petteri Orpo, som företrädde Finland vid mötet, var nöjd med resultatet. ”Det var mycket viktigt att komma vidare i frågan. Det långsiktiga, starka stödet till Ukraina fortsätter som planerat”, sade statsminister Orpo.

I december enades 26 EU-länder om innehållet i halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen. Nu godkände även Ungern denna tidigare överenskommelse. EU har enats om tilläggsfinansiering på sammanlagt 64,6 miljarder euro för fyra år.

Stödpaketet till Ukraina består av ett stöd på 17 miljarder euro och ett lån på 33 miljarder euro. Ukraina får nu för första gången också direkt stöd utöver stöd i form av lån.

Europeiska rådet kom också överens om att kommissionen om två år vid behov ska uppmanas att göra en halvtidsöversyn av stödpaketet till Ukraina. Detta ska ske i samband med behandlingen av kommissionens förslag till följande fleråriga budgetram.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tackade Europeiska rådet för stödbeslutet över video.
Stats- och regeringscheferna upprepade behovet av att påskynda produktionen och leveransen av ammunition till Ukraina. Enligt statsminister Orpo måste Europa effektivisera sitt samarbete inom försvarsindustrin.

”Europa måste förbereda sig och höja sin produktionskapacitet avsevärt, både med tanke på sin egen beredskap och med tanke på Ukrainas behov”, sade statsminister Orpo.

Stats- och regeringscheferna diskuterade också yttre förbindelser, särskilt den senaste händelseutvecklingen i Mellanöstern.

Den 31 januari, dagen före Europeiska rådets möte, hölls det i Bryssel en minnesstund för kommissionens tidigare ordförande Jacques Delors. Statsminister Orpo företrädde Finland vid minnesstunden tillsammans med tidigare statsministern Paavo Lipponen.

Ytterligare information: Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 523 5768, och Marko Ruonala, projektchef (kommunikation), tfn 050 522 8233, statsrådets kansli