Bild:
Nyheter 19.4.2024

EU stärker sin konkurrenskraft och effektiviserar den inre marknaden

Europeiska unionen utvecklar sin långsiktiga konkurrenskraft och åtar sig att reformera sin inre marknad. EU-ländernas stats- och regeringschefer kom också överens om att göra EU:s kapitalmarknad midigare. Målen fastställdes vid Europeiska rådets extra möte i Bryssel torsdagen den 18 april. Statsminister Petteri Orpo företrädde Finland vid mötet.

Statsrådets kommunikationsavdelning, 18.4.2024 (publicerad på svenska 19.4.2024)

Statsminister Orpo påpekade att världen såg mycket annorlunda ut då den europeiska inre marknaden skapades. Enligt Orpo kan EU klara sig i konkurrensen mellan stormakterna endast med sina egna styrkor.

”Endast en konkurrenskraftig ekonomi kan vara en handelsmakt. Förutsättningarna för framgång är en effektiv konkurrenspolitik och en inre marknad som bygger på fri rörlighet. Dessutom behövs en ansvarsfull, regelbaserad, öppen och rättvis handelspolitik”, sade statsminister Orpo.

Italiens tidigare premiärminister Enrico Letta höll ett anförande som underlag för stats- och regeringschefernas diskussion. Han presenterade en utredning om framtiden för EU:s inre marknad. Letta nämnde i sitt anförande att han besökte Finland och där bland annat Nokia hösten 2023. Enligt statsminister Orpo utgör Lettas rapport en god grund för fortsatta diskussioner.

Statsminister Orpo påpekade att små och medelstora företag står för cirka 85 procent av alla jobb i Europa. ”Det gäller att minska företagens administrativa börda och gallra bort onödig reglering”, betonade statsministern.

En fungerande kapitalmarknad är avgörande när det gäller att stärka EU:s konkurrenskraft. Målet är att locka mer investeringar till EU.

”Ett centralt mål är en effektiv och likvid finansmarknad där marknadsriskerna är rätt prissatta och investerarnas ansvar realiseras”, sade statsminister Orpo.

Finland framhåller också vikten av en trovärdig politik för statligt stöd. EU:s regler för statligt stöd har gjorts mer flexibla bland annat på grund av covid-19-pandemin och kriget i Ukraina. Enligt statsminister Orpo vore det bra att återgå till normal praxis.

”EU måste ha en effektiv politik för statligt stöd som bidrar till förutsägbarhet och en gynnsam investeringsmiljö”, säger statsminister Orpo.

Europeiska rådet enades om att utvecklingen av konkurrenskraften i fortsättningen ska följas regelbundet. Avsikten är att i juni fatta beslut om åtgärder för att fördjupa kapitalmarknadsunionen. En ny strategi för den inre marknaden ska beredas före sommaren 2025.

Ytterligare information: Jori Arvonen, understatssekreterare för EU-ärenden, tfn +358 295 16001, Tuomas Tikkanen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn +358 40 523 5768, och Marko Ruonala, projektchef (kommunikation), tfn +358 50 522 8233, statsrådets kansli