Ajankohtaista 4.5.2002

Ett eget konvent för ungdomar om EU:s framtid

Statsrådets informationsenhet

Pressmeddelande 82/2002

11.4.2002

Konventet om Europeiska unionens framtid har beslutat att ordna ett eget sammanträde för europeiska ungdomar för att höra deras synpunkter på Europeiska unionens framtid. Ungdomskonventet sammanträder i Europeiska parlamentets lokaliteter i Bryssel den 9-14 juli.

Varje medlem och suppleant i konventet utser en representant till ungdomskonventet. Sammanlagt utses alltså sex ungdomar från varje medlemsstat och kandidatstat. EU:s institutioner och konventets presidium utser också sina egna ungdomsrepresentanter. Ungdomskonventet består av sammanlagt 210 representanter. Valet av ungdomsrepresentanter sker i samarbete med ungdomsorganisationerna och såväl organisationsmedlemmar som enskilda personer kan utses. Deltagarna skall vara 18-25 år.

Finlands representanter i framtidskonventet utser sina representanter gemensamt. Medlemmar i konventet är statsministerns representant Teija Tiilikainen och hennes suppleant Antti Peltomäki samt riksdagens representanter Kimmo Kiljunen och Matti Vanhanen samt deras suppleanter Esko Helle och Riitta Korhonen.

De som är intresserade av att bli medlem i ungdomskonventet skall senast den 15 maj sända en kort redogörelse för varför de är intresserade av att delta i ungdomskonventet om Europeiska unionens framtid, en kort meritförteckning och sina kontaktuppgifter till överinspektör Lotta Lindegren, statsrådets EU-sekretariat, PB 23, 00023 Statsrådet, e-post lotta.lindegren@vnk.vn.fi.

De som utses till representanter får meddelande om det i början av juni. Konventet ersätter kostnaderna för representanternas resor, måltider och logi.

Ytterligare information: överinspektör Lotta Lindegren, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2150

Statsrådets kanslis och utrikesministeriets gemensamma Internetsidor för diskussion om EU:s framtid:www.mitteuropa.fi

Ungdomsmöte inom konventet

Riksdagens sidor om EU:s framtid (på finska)

Konventets svenska Internetsidor

EU:s gemensamma debattforum om EU:s framtid