Ajankohtaista 6.5.2002

EUs och de latinamerikanska och karibiska ländernas toppmöte i Madrid 17.5.

EUs och de latinamerikanska och karibiska ländernas toppmöte hålls i Madrid den 17 maj. I toppmötet deltag 15 EU-länder, EU-kommissionen samt 33 latinamerikanska eller karibiska stater. Det förberedande ministermötet hålls i Madrid den 16 maj.

Mötet i Madrid är det andra i ordningen av toppmöten mellan EU och latinamerikanska och karibiska länder. Det första hölls i Rio de Janeiro i juni 1999. Vid mötet kom man överens om ett nytt slags samarbete, ett slags strategiskt partnerskap, med avsikt att närma två regioner med lika sinne och gemensamt kulturarv.

På toppmötet i Madrid uppdelas de aktuella frågorna i tre pelare: I politiska frågor, II ekonomiska frågor och III socialt, kulturellt och utbildingsmässigt samarbete. Teman som behandlas är bl.a stärkande av rättsstaten, kampen mot narkotika, befrämjande av mänskliga rättigheter och demokrati, förnyande av det internationella finansieringssystemet, försärkande av handeln mellan regionerna, internationellt samarbete inom hållbar utvekling och utvecklingsfinansiering, det informationsteknologiska gapet, den sociala kohesionen och miljön.

Finland anser det vara viktigt att toppmötet i Madrid blir en succé. Finland fortsätter på samma aktiva linje för att förstärka det interregionala samarbetet och det strategiska partnerskapet som man inledde på Tusby-mötet under sitt EU-ordförandeskap i november 1999. Finland anser att toppmötet i Madrid erbjuder ett ypperligt tillfälel att diskutera bl.a mänskliga rättgiheter, demokrati och rättsstat, kampen mot terrorism och narkotika, handel och hållbar utveckling.

Toppmötet i Madrid har förberetts i en arbetsgruppe på hög tjäsntemannanivå, och förberedelserna komemr att slutföras på det förberedande minsitermötet i Madrid 16.5. I samband med toppmötet arrangeras 17.5. också ett toppmöte mellan EU-länderna och Sydamerikas gemensamma marknader, Mercosur, samt 18.5. följande möten: ministermötet för San José-dialogen (ministrarna i EU-länderna och det mellaneuropeiska integrationssystemets medlemsländer), toppmötet mellan EU-trojkans och Central-Amerika samt toppmötet meööan EU-trojkan och Mexico. Republikens president Tarja Halonen är ordförande för Finlands delegation i det egentliga toppmötet i Madrid samt i toppmötet EU-Mercosur. Delegationens viceordförande är utrikesminister Erkki Tuomioja och medlemmar äro statssekreterare Alec Aalto, understatssekreterare Jaakko Laajava, ambassadör Charles Murto, rådgivare Jarmo Viinanen, linjedirektör Päivi Luostarinen och enhetschef Anne Lammila. På ministermötet som förbereder toppmötet leds delegationen av utrikesminister Erkki Tuomioja.

Ytterligare information: enhetschef Anne Lammila, tel. 1605 6360 och ambassadrådet Ann-Sofie Stude, tel. 1605 5568