Ajankohtaista 6.5.2002

Mellan-Östern huvudtema i EU:s råd för allmänna ärenden

Situationen i Mellan-Östern är det centrala temat i EUs råd för allmänna ärenden den 15 april i Luxemburg. EU, FN, Förenta staterna och Ryssland framlade den 10 april i Madrid en gemensam appell om situationen i Mellan-Östern. Den mest brådskande målsättningen är Israels reträtt från områdena vid de palestinska städerna. EU anser att Israel måste dra sig tillbaka från de palestinska städerna och omedelbart upphöra med de överdimensionerade och i synnerhet mot civilbefolkningen riktade aktionerna. De palestinska ledarna bör göra allt de kan för att få ett slut på terror-attackerna. USAs utrikesminister Colin Powells resa i Mellan-Östern fortsätter och rådet skall diskutera även dess resultat. Det är möjligt att rådet kommer att ta upp frågan om ekonomiska sanktioner mot Israel. Dessutom kan det komma upp ett initiativ att sända internationella observatörer, inklusive representanter för EU, till området.

Rådet för allmänna ärenden går igenom en situationsrapport om EUs verksamhet mot terrorismen. Pga terrorattackerna i USA den 11 september antog Europeiska Rådet 21.9. en omfattande verksamhetsplan för att bekämpa terrorismen. Verksamhetsplanen berör EUs interna åtgärder, bl.a lagstiftningssamarbetet och frysning av terroristorganisationernas medel. Dessutom kartlägger man åtgärder beträffande samarbetet EU-USA och EUs relationer med sk. tredje länder. Finland anser det vara viktigt att samtidigt som man förstärker EUs och tredje länders kapacitet i kampen mot terrorismen man också fäster allt större uppmärksamhet på preventiva åtgärder mot orsakerna till terrorism.

Beträffande den europeiska gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken behandlas även finansieringen av EUs militära krishanteringsoperationer. Spanien utarbetade i början av sin ordförandeperiod ett nytt kompromissförslag om finansieringen av EUs militära krishantering, så nu skall rådet gå igenom en lägesrapport om de fortsatta förberedelserna. Den centrala frågan är hur å ena sidan fördela nationella medel och å andra sidan gemensamma medel för att täcka utgifterna för EUs eventuella militära krishanteringsoperationer.

Rådet diskuterar dessutom det utvidgade EUs relationer till de östra grannarna med rubriken ”Ett utvidgat Europa – Wider Eurpe”. I diskussionerna behandlas unionens kommande relationer till Ukraina, Moldavien och Vitryssland samt till närområdet vid hela den östra gränsen. Det finns behov att befrämja liberalisering av handeln, förstärka samarbetet i rätts- och inrikesfrågor samt fördjupa den politiska dialogen och samarbetet i utrikes- och säkerhetspolitiska ärenden.

Övriga ärenden i rådet är bl.a EU-Schweiz-relationerna, situationen på Västbalkan, förberedelserna för EUs och Medelhavsländernas utrikesministermöte i Valencia 22.4. samt förberedelserna för toppmötet mellan EU och de latinamerikanska länderna i maj i Madrid. Rådet diskuterar även ett reformpaket om EU-tjänstemännens personalreglemente, som ännu är under beredning.

Finland representeras vid mötet av utrikesminister Erkki Tuomioja och utrikeshandelsminister Jari Vilén.

Ytterligare information: ambassadrådet Anne Huhtamäki, utrikesministeriet, Europa-linjen tel. 1341 6097, 040 5460 456, utrikesministeriet Erkki Tuomiojas pressattaché Tuija Zapasnik, tel. 1341 5012, 040 545 1275 och utrikeshandelsminister Vilén pressattaché Paula Parviainen, tel. 1341, 040 571 9370.