Ajankohtaista 6.5.2002

Utrikeshandelsminister Vilén: Estlands EU-spurt glädjande

”Estland har under sin nya regering på ett glädjande sätt ökat på takten i EU-förhandlingarna och ligger igen bland de främsta ansökarländerna”, sade utrikeshandelsminister Jari Vilén, som i statsrådet ansvarar för EUs utvidgning, inför riksdagens stora utskott på torsdagen i Helsingfors.

”Estland är den överlägset mest centrala handelspartnern för Finland bland ansökarländerna. Fyrtio procent av de finländska företagens export går till Estland. Visserligen har Finland också myckt väl kunnat utnyttja den ökade efterfrågan som finns i Lettland, Litauen, Polen, Tjeckien, Slovakien och Ungern”, tackar Vilén. ”Företagens utmaning ligger just i det att de förmår utnyttja tillväxten i de inre marknaderna med en ny stor konsumentgrupp.

Finlands starka områden som ICT och skogssektorn kommer att kunan dra nytta av de nya möjliugheter som utvidgningen för med sig. Finland exporterar till ansökarländerna särskilt el-apparater och -maskiner samt maskiner och andra mekanisk apparatur”. Ministern påminde dock att inverkningarna från utvidgningen inte kommer att vara likadan på alla våra områden. Ömtåliga områden ärjordbruket och livsmedelsindustrin, landsvägstransporterna, byggnadsindustrin samt textil-, beklädnads-, läder- och skoindustrin, som möjligen får räkna med en hårdare konkurrens.

”Det är mycket viktigt även ur Finlands synvinkel att lagstiftningen harmoniseras, industrin reorganiseras och effektiviteten och transparensen inom ekonomin ökas. På så sätt minskar korruptionen i ansökarländerna. Får man korruptionen under kontroll, förbättras företagens verksamhetsmiljö. De utländska investorernas risker minskar också då de bättre kan förutse sin verksamhetsmiljö”, ansåg Vilén. ”Att säkra en effektivt fungerande gemensam lagstifning är också viktigt, så också utvecklingen av en fungerande administration och justis i ansökarländerna”.

”Medlemsländerna har nu politisk vilja att gå framåt i enlighet med tidtabellen för utvidgningen. Vilka framsteg man görberor dock f.n. mycket på ansökarländerna själva”, tycker Vilén. Man har dock flera gånger på hög nivå förbundit sig vid att slutföra processen enligt överenskomna principer och ”vägkarta”.

Minister Vilén poängterade vikten av att ”medborgarna i Europa förstår och godtar utvidgningsutvecklingen. Medborgarnas stöd i de nuvarande och kommande medlemsländerna

är väsentligt för att utvidgningen skall lyckas. I ansökarländerna arrangeras eventuellt folkomröstningar om medlemskap ungefär samtidigt, sent på våren 2003, som EUs framtidskonvent skall slutföra sitt jobb.

Det är möjligt att medborgarnas blandar ihop dess frågor”, konstaterade Vilén och betonade hur viktigt det är med medborgarinformation för att folk skall förstå att det rör sig om olika saker.