Ajankohtaista 21.5.2002

Medborgarorganisationsforumet diskuterar Europeiska rådet i Sevilla

Det av regeringen sammankallade medborgarorganisations- forumet sammanträder tisdagen den 28 maj för att diskutera aktuella frågor gällande EU:s framtid och särskilt teman för Europeiska rådet i Sevilla i juni.

Forumets ordförande är statsminister Paavo Lipponen och vice ordförande är utrikesminister Erkki Tuomioja och minister Jari Vilén.

I Europeiska rådet i Sevilla har man för avsikt att bedöma hur arbetet i EU:s framtidskonvent framskrider samt dryfta en reform av rådets arbete i praktiken, t.ex. genom att utveckla Europeiska rådens och ministerrådets arbetssätt. Av forumet förväntas också ställningstaganden i unionens roll i internationella frågor.

Representanter för massmedia är välkomna att närvara vid medborgarorganisationsforumets möte som börjar kl. 14.30 i Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11.

Ytterligare information: överinspektör Lotta Lindegren, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2150