Ajankohtaista 22.5.2002

EU:s utrikes- och försvarsministrar sammanträder i rådet för allmänna ärenden

EUs råd för allmänna ärenden håller sammanträde 13.5. i Bryssel. EUs försvarsministrar sammanträder för första gången till ett officiellt möte i samband med rådet för allmänna ärenden. Försvarsministrarna behandlar frågan om hur utveckla de resurser som krävs för unionens krishanteringsförmåga.

Dessutom behandlas vid utrikes- och försvarsministrarnas gemensamma session frågor som tangerar Europas säkerhets- och försvarspolitik, bl.a situationen på Balkan samt samarbetsarrangemangen mellan EU och Nato. Förberedelserna för EUs polisoperation EUPM i Bosnien har kommit igång. Medlemsländerna väntar sig att vederbörande planeringsgrupp kommer med en preliminär begäran om deltagare i polisoperationer. Även Finland förbereder sig på att delta.

Rådet diskuterar också möjligheterna att överföra Natos Amber Fox-krishanteringsoperation i Makedonien till EU. Vid Europeiska rådet i Barcelona beslöt man att förutsättningen är att man kommer överens om det sk. Berlin+ -arrangemanget, dvs. att EU förlitar sig på Natos resurser, innan man evetuellt kan överföra operationen till EU. När det gäller frågan om Berlin+ -arrangemanget kan man inte ännu invänta någon snabb lösning.

Situationen i Mellan Östern behandlas ånyo i rådet på basen av de senaste tiderans händelser. FNs generalsekreterare Annan beslöt 2.5. att upplösa den av president Ahtisaari ledda gruppen som hade som uppgift att undersöka vad som hänt i fånglägret i Jenin. Israels regering hade tidigare meddelat att gruppen inte beviljas inträde i Jenin eftersom Israels förhandsvillkor inte blivit uppfyllda. Det finns dock fortfarande ett behov av en vederbörlig och neutral utredning om händelserna i Jenin. I Ramallah har Israel låtit Arafat lämna sin administrationsbyggnad. Den 2 maj arrangerades i Washington ett sk. kvartettmöte mellan EU, USA, Ryssland och FN med lovande resultat. Förenta staternas utrikesminister Powell och kommissionens ordförande Prodi meddelade att man har för avsikt att i början av sommaren sammankalla ett omfattande internationellt möte om fredsprocessen i Mellan-Östern.

Rådet för allmänna ärenden diskuterar också kommissionens verksamhetsstrategi för år 2003. Målsättningen är att intensifiera kommissionens samtal med Europaparlamentet och rådet om tyngdpunkterna i verksamhetsstrategin, så att synpunkterna bättre kan beaktas, när man i slutet av året uppgör kommissionenes lagstiftnings- och arbetsprogram samt budget.

Dessutom behandlar man i rådet för allmänna ärenden bl.a förhandlingsdirektiven för handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Iran, förhandlingarna om ekonomipartnerskapsavtal med afrikanska, och karibiska länderna samt stillahavsländerna, EUs förberedelser inför toppmötet om hållbar utveckling i Johannesburg nästa höst samt situationen på Västbalkan och i Angola.

Ytterligare information: Utrikesministeriet, Europalinjen, ambassadrådet Anne Huhtamäki tel. 1605 6097.