Nyheter 23.5.2002

EU:s framtidskonvent diskuterar unionens behörighet

Konventet som dryftar Europeiska unionens framtid sammanträder den 23-24 maj i Europaparlamentets lokaliteter i Bryssel.

Mötets teman är de olika regleringsmekanismer som Europeiska unionen och Europeiska gemenskaperna har till sitt förfogande, institutionernas arbetssätt och kvaliteten på lagstiftningen. På konventets möte dryftas vem som kan utöva viss behörighet på unionens vägnar, hur behörigheten utövas och de juridiska konsekvenserna av utövandet av behörigheten.

De finska konventsrepresentanterna håller en presskonferens efter mötet ungefär kl. 13.15 i Europaparlamentet.

Ytterligare information: konsultativa tjänstemannen Petri Helander, tfn (09) 1602 2190 och överinspektör Lotta Lindegren, tfn (09) 1602 2150, statsrådets EU-sekretariat