Nyheter 24.5.2002

Ungdomskonventets finländska medlemmar utsedda

Finlands medlemmar har utsetts till det ungdomskonvent som ordnas av konventet om EU:s framtid. De är Satu Arsalo, Antti Hytti, Minna Miettinen, Anna Mikkola, Anna Pollari och Olai Voionmaa. Ungdomskonventet sammanträder i Europaparlamentets lokaliteter i Bryssel den 9-12 juli.

Framtidskonventet beslöt på sin session i april att ordna ett ungdomskonvent för att höra ungdomars synpunkter på Europeiska unionens framtid. Varje medlem och suppleant i konventet utser sin representant till ungdomskonventet. Det blir sammanlagt sex ungdomar från varje medlemsstat och kandidatstat. EU:s institutioner och konventets presidium utser också sina egna ungdomsrepresentanter. Ungdomskonventet består av sammanlagt 210 representanter i åldern 18-25 år.

De finländska konventsrepresentanterna utsåg sina representanter gemensamt. Finland representeras i konventet av statsministerns representant Teija Tiilikainen och hennes suppleant Antti Peltomäki samt riksdagens representanter Kimmo Kiljunen och Matti Vanhanen och deras suppleanter Esko Helle och Riitta Korhonen.

Ytterligare information om ungdomskonventet finns på framtidskonventets sidor under adressen european-convention.eu.int/jeunesse_doc.asp?lang=SV&Content.

Riksdagens sidor för EU:s framtidsdiskussion: www.eduskunta.fi/fakta/eu/eutuleva.htm (på finska)

Ytterligare information: överinspektör Lotta Lindegren, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2150 och informatör Tiina Kivisaari, riksdagen, tfn (09) 432 2029