Nyheter 28.6.2002

Utrikeshandelsminister Jari Vilén: EU:s utvidgning vidhåller tidtabellen

I Sevilla uppnådde man ett slutresultat som visade de nuvarande medlemländernas förbindelse till att slutföra utvidgningsprocessen enligt den ursprungliga tidtabellen, sade utrikeshandelsminister Jari Vilén på ett pressmöte tisdag morgon i Helsingfors.

Beslutet om nya medlemsländer kommer att göras i Köpenhamn och anslutning förverkligas så att nya medlemsländer kan delta i parlamentsval sommaren 2004.

Slutförhandlingar kommer att vara svåra för där förenas både nationella liderser och behov att reformera Europeiska unionen. Europeiska unionen måste kunna reformera invärtes för att producera justering och välstånd till 25 fullmyndiga medlemmar efter utvidgningen. Enligt minister Vilén utgår Finland från att utvidgningen är en separat helhet vars tidtabell unionens inre reformprocess inte får försena.

Minister Vilén tror att efter utvidgningen förstärks de små medlemländernas ställning. Varje ny medlemsland ger sitt eget mervärde till unionens verksamhet och förändrar unionens innehåll och struktur. Europeiska unionens förbindelse till nya medlemsländer betyder inte att utvecklingen avstannar i fortsättningen utan att frågan om östgränsen efter utvidgningen och nya möjliga medlemmar reser sig till ytan.

Finland har inte dragit sig tillbaka i sin strävan efter att få livsmedelsverket till Helsingfors, sade minister Vilén på tisdag morgon i ett utlåtande han gav till Deutsche Welle-television. Han konstaterade att Finlands traditioner angående livsmedelstrygghet, vetenskaplig backgrundsinformation och modern informationsteknologi är riktiga fördelar för livsmedelsverkets verksamhet i Finland.