Nyheter 3.7.2002

Utrikeshandelsminister Vilén besöker Rumänien

Utrikeshandelsminister Jari Vilén som i regeringen ansvarar för Eus utvidgningsförhandlingar fortsätter sina arbetsbesök till de länder som vill ansluta sig till EU.

Vilén besöker den 2-3 juli Bukarest. Avsikten med besöket är att diskutera framför allt hur EU-medlemsförhandlingarna har fortskridit och unionens framtid.

Minister Vilén träffar under sitt besök flera rumänska ministrar, bl.a EU-integrationsminister Hildegard Puwak, som han diskuterar europeiska integrationsfrågor med. Under besöket diskuterar man även turismen och finländsk-rumänska handels-ekonomiska spörsmål. Minister Vilén träffar under sitt besök även statsminister Adrian Nastace, utrikesminister Mircea Geoana, turistminister Dan Matel Agathon samt andra rumänska regeringsmedlemmar. Dessutom samtalar minister Vilén med representanter för finländska företag. Vilén tar även upp romarminoritetns problem under sitt besök. I programmet ingår även invigningen av en utställning om de olympiska spelen i Helsingfors.

Minsiter Vilén har under våren besökt redan Estland, Lettland, Litauen och Polen. I nästa vecka besöker han Malta och Cypern.

Ytterligaare information: ambassadrådet Paula Parviainen gsm 040-571 9370 samt ambassadrådet Tuula Yrjölä gsm 040-551 3783.