Nyheter 9.7.2002

Mångsidigare samarbete mellan Singapore och Finland

Singapores handels- och industriminister George Yong-Boon Yeo besökte Finland 29.6.-1.7. på inbjudan av utrikeshandelsminister Jari Vilén.

Singapores handels- och industriminister George Yong-Boon Yeo besökte Finland 29.6.-1.7. på inbjudan av utrikeshandelsminister Jari Vilén. Han gästade bl.a julgubben i Rovaniemi. I Helsingfors träffade minister Yeo även trafik- och kommunikationsminister Kimmo Sasi och förde officiella samtal med minister Vilén på måndag. På en presskonferens sade minister Yong-Noon Yeo sig stöda Finlands förslag om ett mångsidigare samarbete mellan Europeiska Unionen och Singapore. Ministrarna såg goda möjligheter att utveckla samarbetet inom utbildningssektor, turism, försvarsmaterielanskaffning och handel.