Nyheter 17.7.2002

Miljöminister Backman:

Finland deltar med 10 miljoner euro i den nordliga dimensionens miljöpartnerskapsfond.

Utrikesministeriet
Miljöministeriet

Finland deltar i den nordliga dimensionens miljöpartnerskapsfond med tio miljoner euro, meddelade miljöminister Jouni Backman 9.7. på en koncessionskonferens för den nordliga dimensionens miljöpartnerskapsfond i Bryssel. Konferensen hade arrangerats av EU-kommissionen.

Genom fonden som administreras av Europas återuppbyggnads- och utvecklingsbank sammanförs resurser hos EU, internationella finansieringsinstitut samt enskilda donatorländer för att bekosta projekt för miljö, energibesparing och kärnavfallshantering särskilt i nordvästra Ryssland och Kaliningrad. Som partners för fonden har förutom Finland även EU-kommissionen, Nederländerna, Norge, Sverige, Danmark och Ryssland åtagit sig att fungera. Koncession utlovades för sammanlagt 110 miljoner euro. Det centrala för fondens verksamhet är att Ryssland deltar i fonden med en kapitalandel samt även är med i dess administration.

Med fonden kan man på ett avgörande sätt befrämja att en investering på halvannan miljard euro i Finlands närområden blir verklighet. I den arbetsgrupp som bereder miljöpaartnerskapsfonden var representerade EU-kommissionen, Euopas återuppbyggnads- och utvecklingsbank (EBRD), Nordiska Investeringsbanken (NIB), Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Världsbanken (IBRD). Som styrelseordförande till 30.6.2002 fungerade NIBs generaldirektör Jon Sigurdsson.

Initiativet till projektet togs av EBRDs generaldirektör Jean Lamierre under sitt Finlandsbesök i februari 2001. Som ett resultat av statsminister Paavo Lipponens och generaldirektör Lamierres samtal framskred ärendet under det svenska EU-ordförandeskapet således att arbetsgruppens slutrapport antog på Europeiska rådets mötet i juni 2001 i Göteborg. Som investeringsobjekt har man utsett 12 projekt förr miljö och kärnavfallshantering i nordvästra Ryssland och Kaliningrad.

Ytterligare information: chefen för närområdesenheten Markku Kauppinen, utrikesministeriet, tel. (09) 1605 5625 eller 040 593 6978, och direktören för internationella ärenden Aira Kalela, miljöministeriet, tel. (09) 1603 9602 eller 040 506 1175.