Nyheter 17.7.2002

Utrikeshandelsminister Vilén nöjd med Cyperns framsteg

Utrikeshandelsminister Jari Vilén som besökt Cypern uttryckte sin belåtenhet över Cyperns utomordentliga framgång i medlemsförhandlingarna.

Ministern bekräftade att Finland och EU politiskt förbundit sig vid att slutföra utvidgningsförhandlingarna till EUs toppmöte i Köpenhamn i december.

Minister Vilén som i regeringen ansvarar för utvidgningsförhandlingarna besökte Cypern 8-9 juli som en etapp i hans serie arbetsbesök till ansökarländerna. Ministern träffade på Cypern bl.a landets president Glafkos Klerides, utrikesminister Yiannis Kaasoulides och chefsförhandlare, ex-presidenten George Vassiliou. Samtalen berörde hur EU-förhandlingarna framskridit samt återföreningen av Cypern.

Vilén fick också information av de olika parterna hur de politiska förhandlingarna om Cyperns enande framskrider. Vilén poängterade för president Klerides och även för den turkcypriotiska befolkningens ledare Rauf Denktash EUs betydelse som upprätthållare av gemensamma värden och gemensam säkerhet. Ministern lyfte fram besluten i Europeiska rådet i Helsingfors 1999 och Sevilla 2002. Enligt dessa beslut är en politisk lösning för Cypern inte ett villkor för att landet skall kunna bli EU-medlem. EU vidhåller fortfarande att det vore önskv’ärt att den förenade ön kunde bli EU-medlem. Som EU-medlem understöder Finland FNs generalsekreterares ansträngningar för att få till stånd en politisk lösning.

I sina samtal med handels-, industri- och turistminister Nikos Rolandis diskuterade ministern hur befrämja handeln och utveckla turismen mellan länderna. Cyperns regering har just grundat landdets första center för knowhow, och ministrarna diskuterade hurr understöda nätverket mallan dylika centra i de olika länderna. I samtalen berörde också samarbetsmöjligheterna i handeln med Ryssland och läget i WTO-förhandlingarna.