Nyheter 19.7.2002

Finland och Italien utvecklar samarbete inom Rysslandshandeln

Finlands möjlighet att fungerera som samarbetspartner i affärer med Ryssland blev en central fråga vid utrikeshandelsminister Jari Viléns arbetsbesök i Italien.

Finlands möjlighet att fungerera som investeringsobjekt, transport- och logistikcentrum samt samarbetspartner i affärer med Ryssland blev en central fråga vid utrikeshandelsminister Jari Viléns arbetsbesök i Italien 11-12 juli. Under besöket träffade minister Vilén bl.a biträdande ministern för produktion Adolfo Urso och Europaministern Rocco Buttiglione.

Minister Vilén berättade för minister Urso att Finlands exportråd Finpro håller på att sätta igång en verksamhet New Northern Europe, som skall understöda just dessa målsättningar. Italienarna har tradition av betydande investeringar i Ryssland, och samarbetet skulle öppna nya perspektiv även för finländarna.

I samtalen framkom också hur central ställning den lilla och medelstora industrin har såväl i Finland som Italien. De italienska företagens styrka liger i flexibiliteten och välutvecklade nätverk, något som minister Vilén var mycket intresserad av. Ministrarna diskuterade även världshandelsorganisationen WTOs förhandlingrunda samt Rysslands kommande medlemskap i WTO.

I Viléns samtal med Europaminister Buttiglione konstaterades att Finland och Italien förbundit sig vid att EUs utvidgning genomförs inom utsatt tid. Ministrarna diskuterade också EUs framtidsarbete samt åtgärder mot den illegala invandringen. Minister Vilén framförde även den finländska regeringens önskemål att man under Italiens ordförandeskap hösten 2003 kunde fatta beslut om ett nytt verksamhetsprogram för den nordliga dimensionen.

Ytterligare information: tjänstemannasekreterare Arja Makkonen gsm 040-757 8403.