Nyheter 19.7.2002

Finlands konkurrenskraft beror på hur EUs konkurrenskraft utvecklas

Utrikeshandelsminister Jari Vilén tillbakavisar påståendena att ett eventuellt finländskt Nato-medlemskap i försvarsalliansen Nato skulle förbättra Finlands konkurrenskraft

Utrikeshandelsminister Jari Vilén tillbakavisar påståendena att ett eventuellt finländskt Nato-medlemskap i försvarsalliansen Nato skulle förbättra Finlands konkurrenskraft. Däremot anser han att EUs utveckling är av största betydelse för finländskt näringsliv. ”Det finns inget samband meddlan Finlands ekonomiska konkurrenskraft och Nato-medlemskap. Vår konkurrenskraft beror på hur EUs konkurrenskraft utvecklas”, säger Vilén i en tidningsintervju 17.7.

Näringslivets delegations (EVA/NÄRDEL)nya direktör Risto E.J.

Penttilä bedömde förra veckan att ett finländskt Nato-medlemskap även vore i näringslivets intresse och ett viktigt beslut med tanke på Finlands konkurrenskraft.Vilén är av annan åsikt. Han anser att man inte kan motivera säkerhetspolitiska lösningar med argument om vilket inflytande de har på näringslivets trovärdighet. Finlands nuvarande alliansfrihet tjänar landet bäst, anser Vilén. (FNB)

Ytterligare information
Minister Viléns intervju i Pohjalainen
Minister Viléns intervju i Savon Sanomat/Väli-Suomen sanomalehdet