Nyheter 19.8.2002

Utvidgningen och Mellanöstern centrala teman i rådet för allmänna ärenden

EU:s råd för allmänna ärenden sammanträder i Bryssel den 22 juli 2002.

EU:s råd för allmänna ärenden sammanträder i Bryssel den 22 juli 2002. Vid rådets möte representeras Finland av utrikesminister Erkki Tuomioja och utrikeshandelsminister Jari Vilén.

Danmark presenterar i rådet för allmänna ärenden sitt program för sin ordförandeperiod, Ett Europa. Den viktigaste målsättningen är EU:s utvidgning. Andra centrala ärenden är rätt, frihet och trygghet, en hållbar utveckling, livsmedelssäkerhet samt globalt ansvar.

Finland stöder Danmarks målsättningar och poängterar att man beträffande utvidgningen bör hålla fast vid den överenskomna tidtabellen utan att pruta på förutsättningarna för medlemskap. Finland anser att man för att hålla tidtabellen bör skilja utvidgningsförhandlingarna från unionens interna förnyelseprocess. Reformeringen av grundfördragen och unionens organisationssystem bör beredas som en helhet med omsorg för balansen mellan organen och jämlikheten mellan medlemsländerna. Man bör effektivt befrämja de strukturella reformer som enligt Lissabonprocessen ligger till grund för målsättningen för konkurrenskraft. Det centrala är att man verkställer de redan gjorda besluten och målsättningarna för toppmötet i Tammerfors. Finland hoppas dessutom att EU skulle ta en ledande roll på toppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg, att man utarbetar en ny verksamhetsplan för den nordliga dimensionen för åren 2004-2006 och att man fattar beslut om att placera livsmedelsverket i Helsingfors under den danska ordförandeperioden.

Danmark presenterar inför rådet också sitt arbetsprogram för utvidgningen. Finland stöder Danmarks målsättningar att man innan årsskiftet kan slutföra förhandlingarna med de ansökarländer som är redo. Förhandlingarnas mest intensiva skede infaller mellan toppmötet i Bryssel i oktober och Europeiska rådet i Köpenhamn i december. Utvecklingen av ansökarländernas administrativa funktionsduglighet och uppföljningen av deras förpliktelser intar en central ställning. Vid Europeiska rådet i Bryssel skall man på basen av kommissionens framstegsrapporter preliminärt bedöma vilka länder som har förutsättningar att avsluta förhandlingarna innan årsskiftet. Finland betonar att man bör till förhandlingarnas slut hålla fast vid de överenskomna principerna.

Av de utrikesärenden som kommer upp är de centrala frågorna den aktuella situationen i Mellanöstern samt EUs verksamhetsmöjligheter på basen av president Bush linjedragning 24.6. Finland önskar att EU aktivt deltar i kvartettens (EU, USA, Ryssland, FN) verksamhet. Det är även viktigt att man utnyttjar de gemensamma elementen i EUs och Bush’ ståndpunkter. Målsättningen är att man samtidigt kan gå vidare beträffande de ekonomiska, säkerhetsrelaterade och politiska spörsmålen så att man kan finna en hållbar helhetslösning i konflikten. Finland önskar att man ordnar val så fort som möjligt i de palestinska områdena, att den ekonomiska blockaden upphör och att Israel drar sig tillbaka från de områden man ockuperat.

Dessutom skall man i rådet behandla bl.a ändringarna i rådets arbetsordning på basen av Sevilla-toppmötets konklusioner, verksamhetsplanen mot terrorism och EUs tyngdpunkter inom konflikthanteringen. Dessutom tar man upp bl.a situationen i Afghanistan, Västra Balkan och Zimbabwe, förberedelserna inför toppmötet för hållbar utveckling i Johannesburg samt evetuellt stålkonflikten mellan EU och USA.

Ytterligare information: utrikesministeriet, Europalinjen, enhetschef Risto Piipponen, tel. 160 56546.