Nyheter 22.8.2002

EU-ståndpunkter finslipas inför toppmötet i Johannesburg

EU:s miljöministrar sammanträder för att diskutera toppmötet om hållbar utveckling som arrangeras i augusti-september.

EU:s miljöministrar sammanträder under veckoslutet till ett inofficiellt ministermöte i Sönderborg i Danmark för att diskutera toppmötet om hållbar utveckling som arrangeras i augusti-september i Johannesburg. Avsikten är att i Johannesburg få till stånd en politisk deklaration som definierar de centrala principerna och förpliktelserna för befrämjande av hållbar utveckling, konkreta åtgärder och verksamhetsplaner med tidtabell samt partnerskapsavtal mellan olika aktörer som skall komplettera och stöda mellanstatliga förpliktelser och målsättningar. I Finland koordineras toppmötesförberedelserna av utrikesministeriet. Finland anser det vara viktigt att EU visar att man förbinder sig att arbeta för ett gott resultat på toppmötet och att man vill förverkliga mötets beslut.

Ytterligare information om Finlands förberedelser inför toppmötet:

Utrikesministeriets webbsidor ”Kestävä kehitys – Johannesburg 2002”