Nyheter 22.8.2002

Utrikesminister Tuomioja om läget i Mellan-Östern 23.7.

Utrikesminister Erkki Tuomioja instämmer i utlåtandena från EU-ordförandelandet Danmark samt EUs höga representant, i vilka Israels attack mot Gaza senaste natt fördöms. Allt våld försvårar strävandena att få igång reella förhandlingar för att lösa krisen i Mellan-Östern.