Nyheter 5.9.2002

Mötet i Johannesburg inleddes konstruktivt

Enligt miljöminister Jouni Backman har förhandlingarna börjat konstruktivt.

Enligt miljöminister Jouni Backman har förhandlingarna börjat konstruktivt. Backman representerade Finland i öppningen av FN-konferensen om hållbar utveckling i Johannesburg på måndagen. Ett positivt exempel är att enhällighet nåddes om ytterligare finansiering av världens miljöfond GEF, vilket betyder att fonden kan finansiera nya aktivitetsmål, som förvaltning av farliga kemikalier och förebyggandet av utarmandet av jordmånen – speciellt ökenspridningen. De svåraste ärenden där överenskommelse ännu fattas är enligt Backman förknippade till finansiering, handelshinder och globalisering. I Johannesburg syftar man till att bekräfta förpliktelserna av Världshandelsorganisation WTO:s arbetsprogram, som avtalades om i Doha i november, samt av Monterreydokumentet, som godkändes i FN:s möte om utvecklingens finansiering i mars. Likaså skall Johannesburg skynda på verkställandet av dessa förbindelser.

Ytterligare information:

Aktuellt i Johannesburg
Förhandlingarna i Johannesburg
Earth Negotioations Bulletin rapporterar dagligen om förhandlingarna
FN:s officiella webbplats för konferensen i Johannesburg