Nyheter 5.9.2002

Små stater och förvaltning av globalisation

Utrikesminister Erkki Tuomioja höll en föreläsning om små stater och förvaltning av globalisation på Estlands utrikespolitiska institut den 27 augusti 2002.

Utrikesminister Erkki Tuomiojas engelskspråkiga föreläsning ”Small states and the management of globalisation” på Estlands utrikespolitiska institut den 27 augusti 2002.