Nyheter 6.9.2002

EU:s framtid diskuteras i diskussionsforumet Mitt Europa

Den livliga diskussionen om EU:s framtid har pågått i olika fora redan en längre tid. Medborgarna har i samband med olika evenemang som behandlat Europeiska unionen samt på diskussionsspalter i Internet uppmuntrats att delta i debatten.

Diskussionsforumet Mitt Europa (www.mitteuropa.fi) för EU-framtidsdiskussion öppnades i oktober 2001 i samarbete mellan statsrådets kansli och utrikesministeriet. Sidornas huvudteman är unionen utvidgas och förnyas samt ett tryggt Europa. Hittills har man debatterat bl.a. för och emot utvidgningen, man har kommit med förslag om vilket resultat det på våren inrättade EU:s framtidskonvent borde komma fram till och bedömt vilka säkerhetspolitiska avgöranden Finland i framtiden fattar.

Utgående från diskussionen kan man konstatera att frågor med anknytning till EU:s framtid inte är lätta. I den förnyade och utvidgade unionen finns många olika nationaliteter och kulturer vilkas åsikter och värderingar i hög grad kan avvika från varandra. Den diskussion som förts i Finland visar att opinionen varierar även innanför de nationella gränserna. Det är viktigt att bibehålla öppenheten och en aktiv informationsförmedling i EU-informationen. Interaktionen är en viktig del av framtidsdiskussionen i diskussionsforumet Mitt Europa. Till exempel de finländska konventsledamöterna har aktivt deltagit i debatten och strävat efter att svara på frågor som ställts dem.

Inom de närmaste åren kommer EU att både växa och förnyas internt. Utvidgningen för med sig utmaningar på vilka framtidskonventet försöker hitta lösningar. Konventet försöker uppnå samförstånd om en enhetlig rapport som kunde fungera som grundval för ett framtida grundfördrag. Nu är det därför rätt tid att påverka och få sin röst hörd. Ett sätt att påverka är att delta i diskussionen i diskussionsforumet Mitt Europa på adressen www.mitteuropa.fi.

Välkommen att diskutera! 

Redaktionen för Mitt Europa (e-post: info@minuneurooppani.fi)

Miia Lahti

webbinformatör

statsrådets EU-sekretariat