Nyheter 9.9.2002

Utrikesministeriet presenterar sig på Åland

Utrikesministeriet presenterar sig under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja i lagtingets auditorium söndagen den 8 september kl. 15.00–17.00.

Utrikesministeriet presenterar sig under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja i lagtingets auditorium söndagen den 8 september kl. 15.00–17.00. Tillställningen är öppen för allmänheten. Ministeriet inledde presentationsrundan i Rovaniemi i november 2001 och höstens presentationsrunda börjar i Mariehamn. Genom evenemangen i regionerna vill man göra medborgarnas bild av ministeriets uppgifter och verksamhet klarare samt erbjuda medborgarna även utanför Helsingfors en möjlighet att diskutera med utrikesministeriets representanter och bekanta sig med dess omfattande verksamhetsfält.

I presentationen deltar förutom utrikesminister Tuomioja också understatssekreterare Pertti Torstila från administrativa avdelningen, utrikesrådet Holger Rotkirch, chefen för politiska avdelningen Markus Lyra, chefen för handelspolitiska avdelningen Antti Kuosmanen, press- och kulturavdelningens chef Yrjö Länsipuro, Europainformationens enhetschef Pirkko Hämäläinen samt utrikesministerns specialmedarbetare Tarja Kantola och utrikesministerns informationssekreterare Tuija Zapasnik.

Utrikesministeriets Europainformation publicerar vid tillställningen en tvåspråkig broschyr Ahvenanmaa Euroopan unionissa/ Åland i Europeiska unionen. Broschyren klargör Ålands ställning inom Europeiska unionen. Broschyren finns också på Europainformationens webbplats www.eurooppa-tiedotus.fi.

Tillställningens program

Ytterligare information: Europainformationens enhetschef Pirkko Hämäläinen, tel. (09) 1605 5813, och regioninformatör Ann-Mari Fröberg, Europainformationen på Åland, tel. 010 3456 250,

gsm 040 510 7521