Nyheter 12.9.2002

Nya studeranden var intresserade av Europa och EU

Europainformationen medverkade den 4 september på den i Åbo arrangerade studentmässan Ready, Steady, Go.

Europainformationen medverkade den 4 september på den i Åbo arrangerade studentmässan Ready, Steady, Go. Mässan riktade sig till nya studeranden i Åboregionens högskolor och yrkeshögskolor. På mässan fanns det information om allt från hälsovårdstjänster och hobbyn till Europeiska unionen. Mässan besöktes under dagens lopp av ca 2500 personer.

Europainformationens avdelning informerade om Europeiska unionen och särskilt om frågor som intresserar studeranden, såsom resande, studier och praktik i Europa. Dessa frågor intresserade också två nya studeranden vid Åbo universitet, nämligen Elina Koskenoja från Åbo och Minna Kovanen från Dragsfjärd. För dem var Europainformationens tjänster bekanta redan från tidigare och en av dem hade också deltagit i en utbildningsdag som Europainformationen hade arrangerat.

Både Koskenoja och Kovanen hade planer på att studera eller praktisera någonstans i Europa. ”Webben, biblioteket och Europainformationen är de källor varifrån vi skulle söka information om EU”, konstaterade de.

Även om Europainformationens service är avsedd för alla finländare, är studeranden en av Europainformationens största kundgrupper. De olika utbildningsanstalternas elever och studerande utnyttjar framförallt Europainformationens avgiftsfria publikationer och informationsservice. Många av Europainformationens kundservicekontor har ett brett utbud på litteratur om EU och litteraturen används flitigt av studeranden. Läsårets början är den livligaste tiden på året vid Europainformationens kundservicekontor.