Nyheter 18.9.2002

Utrikesminister Tuomioja: EU och USA rätt ense om Irak

”Irak måste följa FNs tidigare resolutioner”, poängterade utrikesminister Erkki Tuomioja 13.9. i New York.

”Irak måste följa FNs tidigare resolutioner”, poängterade utrikesminister Erkki Tuomioja 13.9. på en presskonferens i New York. Tuomioja poängterade att EU och USA i denna grundläggande fråga har en gemensam linje. EUs utrikesministrar träffade separat de amerikanska och ryska utrikesministrarna Colin Powell och Igor Ivanov i New York. Enligt Tuomioja skall kraven på Irak i tidigare resolutioner sammanföras till en eller flera ny resolutioner i säkerhetsrådet. De viktigaste frågorna härvid är FNs vapeninspektörers rätt att komma in Irak samt Iraks kapacitet att skapa massförstörelsevapen. Tuomioja trodde inte att nya element som demokratiseringen av Irak skulle bli aktuella ännu.

Mera om utrikesministerns presskonferens på finska

Utrikesminister Tuomiojas tal i FN:s generalförsamling