Nyheter 25.9.2002

EU-medborgarorganisationsforumet diskuterar med Valéry Giscard d’Estaing

Det medborgarorganisationsforum som dryftar Europeiska unionens framtid sammankommer onsdagen den 25 september i Ständerhuset. I forumet deltar också Europeiska konventets ordförande Valéry Giscard d’Estaing samt konventets finländska ledamöter. Ordförande för forumet är statsminister Paavo Lipponen.

Företrädare för mer än 80 organisationer har inbjudits till medborgarorganisationsforumet. Diskussionsämnena är reformen av Europeiska unionen samt de utmaningar och de möjligheter som hänför sig härtill. Ordförande Giscard d’Estaing inleder forumet med att berätta om Europeiska konventets arbete samt om sin syn på EU:s framtid.

Forumet är öppet för företrädare för massmedierna. Massmediernas anmälningar senast 23.9: statsrådets informationsenhet, tfn (09)1602 2116 eller tiedotus@vnk.vn.fi.

Forumet börjar kl.15.15. Före forumet kaffeservering från ca kl.14.45. Evenemangets språk är engelska.

Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 230/2002

18.9.2002