Nyheter 1.10.2002

Europainformationens färggranna höst

På Europainformationens höstprogram står livsmedelssäkerhet, Afrika, EU:s utvidgning samt utrikesministeriets presentationsrunda i landskapen.

Europainformationens kundservicekontor ordnar många olika evenemang under höstens lopp. Det blir bl.a. information och evenemang om livsmedelssäkerhet, Europeiska unionens utvidgning, EU-informationssökning samt Afrika.

De som bor i Egentliga Tavastland eller Birkaland har i oktober en möjlighet att delta i ett seminarium om livsmedelssäkerhet och lokalt producerade matprodukter arrangerat av Europainformationen i Egentliga Tavastland och Carrefour Nyland. Diskussionsinledarna är experter inom sina områden och kommer från Södra Finlands länsstyrelse, Helsingfors universitet samt social- och hälsovårdsministeriet.

Europainformationen begränsar sig i sin informationsverksamhet inte enbart till en världsdel. Det bekräftar föreläsningsserien om Afrika, som genomförs av Europainformationen i Mellersta Finland och dess samarbetspartners. Föreläsningsserien ordnas i Jyväskylä stadsbibliotek i september-oktober. Den tar upp Afrikas politiska och ekonomiska förhållanden samt dess internationella relationer till diskussion.

Informationsmängden om Europeiska unionen är omfattande och i hanteringen av den känner sig många villrådiga. På kurserna om EU-informationssökning ordnade av Europainformationen i Södra Savolax får du utomordentliga råd om informationssökning och kan utöka din kunskap om olika databaser.

Förhandlingarna om Europeiska unionens utvidgning pågår intensivt under hösten. Det är meningen att Europeiska unionen vid sitt toppmöte i Köpenhamn i mitten av december skall besluta om nya medlemmar i unionen. På grund av utvidgningens aktualitet prioriterar Europainformationen i höstens informationsverksamhet frågor om utvidgningen och erbjuder information om kandidatländerna. Det är inte frågan om information enbart i siffror och tal av typ bruttonationalprodukt och antalet arbetstagare som kommer att flytta från ett land till ett annat. I årsskiftet ordnas exempelvis i Södra Karelen en utställning om litteraturen i kandidatländerna . Europainformationen i Norra Karelen ordnar ett diskusionstillfälle om unionens utvidgning i Joensuu stadsbibliotek i november.

Europainformationens kundservicekontor deltar också i den presentationsrunda i landskapen som utrikesministeriet (UM) fortsätter på hösten. Genom evenemangen i landskapen vill man göra medborgarna bekanta med UM:s verksamhet och den service UM erbjuder i Finland och utomlands. Höstens landskapsrunda inleds under ledning av utrikesminister Erkki Tuomioja på Åland. Därefter fortsätter resan till övriga landskap.

Ovan presenterades en del av Europainformationens verksamhet under slutet av året. Ytterligare information om Europainformationens verksamhet får du av regioninformatören i ditt landskap och i vår kalender.