Nyheter 17.10.2002

Eero Rantala blir utredningsman

Verkställande direktör Eero Rantala har utsetts till utredningsman med uppgift att undersöka samarbetet mellan Finland och Tyskland för främjandet av åtgärdsprogrammet för Europeiska unionens nordliga dimension.

Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 258/2002

10.10.2002

Statsrådets kansli har utsett verkställande direktör Eero Rantala till utredningsman med uppgift att undersöka samarbetet mellan Finland och Tyskland för främjandet av åtgärdsprogrammet för Europeiska unionens nordliga dimension.

Avsikten är att vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn i december 2002 fatta beslut om det nya åtgärdsprogrammet för Europeiska unionens nordliga dimension för åren 2004-2006. Förberedelserna för det nya åtgärdsprogrammet påbörjas under Greklands ordförandeperiod i början av år 2003.

Östersjöländerna och speciellt Tyskland har redan från början haft stor betydelse för EU:s nordliga dimension. I synnerhet Tysklands nordliga delstater har aktivt stött förverkligandet av den nordliga dimensionen.

Den tyska delstaten Nordrhein-Westfalen har lovat arrangera ett internationellt seminarium på hög nivå om den nordliga dimensionen under år 2003. Finland har som initiativtagare sitt ansvar för förverkligandet av den nordliga dimensionen och det är därför motiverat att finländska sakkunniga och företag deltar i förberedelserna för forumet. Speciellt bör uppmärksamhet fästas vid ett ökat deltagande från tyska företag och tysk industri.

Utredningsmannens uppgift är att före den 30 april 2003 utarbeta ett förslag till ett starkare tysk-finländskt samarbete med avsikt att förverkliga EU:s nordliga dimension.