Nyheter 17.10.2002

Enare-deklarationen: Växelverkan betydelsefull för arktisk miljö

I rådets deklaration poängteras behovet av ökat samarbete med Europeiska unionen.

Som avslutning på Arktiska rådets konferens antogt den sk. Enare-deklarationen, enligt vilken deltagarländernas representanter poängterar vikten av fortsatt samarbete och växelverkan för att klara klimatförändringarna. Ökad växthuseffekt kan enligt rådet innebära stora förändringar i de arktiska områdena.

Rådet poängterar även betydelsen av den pågående, omfattande forskning som pågår för att utreda klimatförändringar. I deklarationen drar rådet fastslår rådet sina ståndpunkter för hållbar utveckling och miljöförorening.

Rådet poängterar att den nordliga dimensionen även skall beröra det nordligaste nordliga. Hittills har EU befattat sig närmast med Östersjöområdet. I rådets deklaration poängteras behovet av ökat samarbete med Europeiska unionen.

Enare-deklarationen