Nyheter 21.10.2002

Ekonomierna i EU och USA allt mera beroende av varandra

Trots de senaste tidernas problem i de ekonomiska relationerna mellan USA och EU har det ömsesidiga beroendet mellan de två ökat, säger utrikeshandelsminister Vilén.

De nu pågående förhandlingarna inom världshandelsorganisationen WTO har får mycket mera publicitet än tidigare förhandlingsrundor som siktat till liberalisering av handeln. Intresset har ökat inom medborgarorganisationerna och i media. Uppmärksamheten har riktat sig gentemot demonstrationer, WTOs påstådda odemokratiska karaktär och utvecklingsländernas ställning inom handelssystemet. Men element av globaliseringen kan ändå bäst kontrolleras just i organisationer som WTO och FN, konstaterade utrikeshandelsminister Jari Vilén på industrins och arbetsgivarnas (TT)

seminarium i Rovaniemi på torsdagen.

“Så som diskussionen förs, tycks man glömma det att WTO i synnerhet är en handelsorganisation, som i sitt avtalssystem gagnar i synnerhet exportindustrin, i industri- och utvecklingsländerna “, konstaterade minister Vilén. Inom WTO har man dock börjat oroa sig för att höga industriledare inte känner tillräckligt intresse för världshandelsorganisationen. Det är möjligt att WTO för industrin närmast framstår som ett forum för att lösa tvister. Under senaste tid har handelskonflikterna mellan EU och USA lyft fram eventuella svarstullar i WTOs regi. Dylika tullar kunde få skadlig verkan även för den inhemska industrin.

Trots de senaste tidernas problem i de ekonomiska relationerna mellan USA och EU har det ömsesidiga beroendet mellan de två ökat, säger Vilén. Enligt uppgift är 3,5 miljoner arbetsplatser på vardera sidan om Atlanten beroende av de investeringar den andra parten gjort. De ekonomiska relationerna utgör den ständiga kärnan i det transatlantiska förhållandet, konstaterade Vilén.

“Systemets många fördelar framhävs då man betraktar t.ex. de konkreta följderna av Kinas medlemskap eller den inverkan på våra företag som ett ryskt medlemskap i WTO medför. Många konkreta svårigheter, som problem med gränsformaliteter, skulle försvinna jämte många andra problem. WTO-reglerna skyddar särskilt de små ländernas industrier. Utan regelverk råder djungelns lag”, poängterade Vilén.

Doha-rundans framgång är särskilt viktig pga osäkerhetsmomenten i världsekonomin. EU innehar en central roll för att föra Doha-rundan vidare. Därför är det viktigt för Finland att aktivt verkas inom EU, så våra egna nationella intressen skulle beaktas i förhandlingarna. senaste år sjönk varuhandeln i världen för första gången sedan 1982. För att Finland skall ha ekonomisk framgång är det av central betydelse att exportindustrin går bra. Dethär vill man befrämja genom att bl.a i tilläggsbudgeten

bevilja ytterligare resurser för att befrämja export och internationalisering. Minister Vilén har även skapat ett exportforum med Kina, Ryssland , USA och EU- ansökarländernas inre marknader. Forumets uppgift är att förstärka vår exportindustris förutsättningar i dessa centrala ekonomiska områden.