Nyheter 21.10.2002

Minister Vilén nöjd med irländarnas beslut

Irländarna har sagt ja till Nice-fördraget.

Utrikeshandelsminister Jari Vilén, som inom den finländska regeringen ansvarar för EUs utvidgningsförhandlingar, är mycket nöjd över resultatet i den irländska folkomröstningen. Irländarna har sagt ja till Nice-fördraget. Irland godkände avtalet efter folkomröstning i en tid fp alla andra EU-länder redan ratificerat avtalet i vanlig parlamentarisk ordning.

“De irländska väljarna kände sitt ansvar och ville ha full klarhet om alla frågor. Utan att överdriva frågornas betydelse, kan man säga att Nice-avtalet är av historisk betydelse för hela Europa, medräknade de 100 miljoner människor som entusiastiskt väntar på att få delta i ett samarbete för att bygga välfärd och fred på kontinenten”, konstaterar minister Vilén.

Inför den första folkomröstningen om Nice-avtalet i Irland i juni 2001 var de irländska väljarna inte tillräckligt övertygade om alla aspekter i avtalet. Det fanns inte tillräckligt med information att få och informationen nådde inte heller hela befolkningen.

Det fanns i synnerhet ett behov att klargöra det irländska parlamentets reella möjligheter att påverka EU-lagstiftningen. Även den av Irland traditionellt omhuldade neutraliteten måste få bättre garantier inom ramen för unionens gemensamma säkerhets- och utrikespolitik.

Irlands regering har utfört ett jättearbete genom att föra kampanj för avtalet. Den har klargjort frågor i relation med avtalet och skaffat garantier för parlamentarisk demokrati samt militär neutralitet. Skriftlig information om avtalet har gått ut till varje hem i Irland. Ministrar och parlamentsledamöter har själva knackat på väljarnas dörr och besvarat frågor om avtalet.

“Efter folkomröstningen den 19 oktober har vi alla övertygade om att Irland även i fortsättningen kommer att verka i Europas kärna och att medlemskårens hela kraft och styrka kommer att jobba för EUs utveckling”, poängterar Vilén.

Information om Irlands folkomröstning på Internet