Nyheter 25.10.2002

Medborgarorganisationsforumet diskuterar EU:s utvidgning

Det av regeringen sammankallade medborgarorganisationsforumet samlas torsdagen den 31 oktober i utrikesministeriet för att diskutera utvidgningen av Europeiska unionen.

Forumets ordförande är minister Jari Vilén och vice ordförande utrikesminister Erkki Tuomioja.

Europeiska kommissionen offentliggjorde den 9 oktober sin bedömning av hur de länder som ansökt om EU-medlemskap avancerar samt vilka av dessa länder är färdiga att avsluta förhandlingarna före utgången av året. Europeiska rådet i Bryssel den 24-25 oktober har för avsikt att besluta om unionens gemensamma ståndpunkter angående frågorna om finansieringen av unionens utvidgning.

Europeiska rådet i Köpenhamn den 12-13 december har för avsikt att avsluta förhandlingarna med tio länder. Dessa länder är Cypern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern och Estland. Man kommer att fortsätta förhandlingar om medlemskap med Bulgarien och Rumänien. Man kommer att påbörja förhandlingarna med Turkiet när landet fyller de politiska och ekonomiska kriterier som fastställdes i Köpenhamn 1993.

Målet för Finlands regering och EU är att utvidgningen lyckas. Regeringen anser det viktigt att medborgarna i de nuvarande och i de blivande medlemsländerna stöder utvidgningen. Regeringen hoppas att medborgarorganisationsforumet för sin del deltar i den samhällsdebatt som förs om utvidgningen.

Representanter för massmedia är välkomna att närvara vid forumet som börjar kl. 15.00 i utrikesministeriet. Adressen är Maringatan 22, dörr A1, innergården, Engelsalen. Massmediernas anmälningar senast 28.10: statsrådets informationsenhet, tfn (09) 1602 2116 eller tiedotus@vnk.vn.fi.

Ytterligare information om forumets tidigare möten finns på diskussionssidorna Mitt Europa under adressen: www.mitteuropa.fi och www.minuneurooppani.fi.

Statsrådets informationsenhet: pressmeddelande nr 274/2002