Nyheter 6.11.2002

Statsminister Lipponen deltar i forumet för den nordliga dimensionen i Björneborg

Statsminister Paavo Lipponen deltar i det internationella forumet för den nordliga dimensionen i Björneborg den 11-12 november.

Forumet behandlar utvecklandet av informationssamhället. Mötet är det fjärde i ordningen av de forum för den nordliga dimensionen som hålls i Finland i år.

Forumet diskuterar utvecklandet av informationssamhället som en del av den nordliga dimensionens politik. Kunskap och kommunikation är centrala områden för handlingsprogrammet för den nordliga dimensionen. Östersjöstaternas ministrar med ansvar för telekommunikation och informationssamhället godkände i september 2001 handlingsprogrammet för den nordliga e-dimensionen (Northern eDimension Action Plan, eller NeDAP).

Det praktiska verkställandet av handlingsprogrammet fick sin början under ett seminarium i Tammerfors i november 2001. I programmet ingår sex riktlinjer för verksamheten och Finland ansvarar för eSkills, dvs. linjen för kunnande. De andra riktlinjerna gäller forskningsnät och högt utvecklade bredbandstillämpningar, datasäkerhet, elektronisk handel, elektronisk kommunikation inom förvaltningen och indikatorer.

Statsminister Lipponen håller vid forumet ett anförande i vilket han granskar den nordliga dimensionens politik särskilt i anslutning till det nya handlingsprogrammet för den nordliga dimensionen. Det första handlingsprogrammet som antogs av Europeiska rådet i Feira i juni år 2000 upphör i slutet av år 2003. Den nordliga dimensionens ministerkonferens, som hölls i Luxemburg den 21 oktober i år, godkände riktlinjerna för det nya handlingsprogrammet, som träder i kraft i början av år 2004.

I forumet i Björneborg deltar bland andra Rysslands viceminister Boris Antonjuk, kommunikationsminister Kimmo Sasi samt flera sakkunniga från alla de nordiska och baltiska länderna samt från Tyskland, Polen och Ryssland. Europeiska kommissionens ledamot Erkki Liikanen framför sin videohälsning till forumet. Utvecklandet av informationssamhället dryftas i arbetsgrupper som behandlar kunnande, elektronisk handel, elektronisk kommunikation inom förvaltningen och datasäkerhet. Cirka trehundra deltagare beräknas delta i mötet.

Forumets program: www.pori.fi/ned2002 

STATSRÅDETS INFORMATIONSENHET; PRESSMEDDELANDE 286/2002