Nyheter 21.11.2002

EU stramade tidtabellen för anslutningsförhandlingarna

Europeiska Unionen stramade på måndagen tidtabellen för anslutningsförhandlingarna.

EU vill att förhandlingarna slutförs redan den 9 december, dvs. nästa gång då medlemsländernas utrikesministrar sammanträder. Ministern ansvarig för utvidgningsfrågor, Jari Vilén berättade i Bryssel på måndagen att EU nästa vecka skall ge ansökarländerna sitt slutgiltiga ”specialerbjudande”. Det innebär att varje land skilt för sig erhåller av EU villkor, enligt vilka länderna kan ansluta sig till unionen. Kandidatländerna har en vecka tid på sig att svara. Sedan återstår ännu en vecka förhandlingstid. Enligt Vilén önskar EU att förhandlingarna kan slutföras innan toppmötet i Köpenhamn 12-13 december.