Nyheter 17.12.2002

Tuomioja: Turkiet kunde möjligen inleda förhandlingar 2005 (FNB)

Utrikesminister Erkki Tuomioja (sdp) lutar mot att Turkiet kunde få ett villkorligt löfte om ett datum när landet kan inleda sina förhandlingar om ett medlemskap i EU. Enligt Tuomioja har tidpunkten inte officiellt diskuterats i Finland, men han såg året 2005 som en möjlighet.

Han sade dock att man inte kan ge något slutgiltigt datum för när Turkiet kan inleda sina förhandlingar.Enligt Tuomioja ser EU-länderna ut att så småningom nå enighet om ett slags ”datum för datum”-system. Detta innebär att man slår fast ett datum då Turkiets reformer dryftas och då man samtidigt fattar beslut om huruvida förhandlingarna kan inledas eller ej.- Det hänger på vad som händer i Cypernfrågan och ett antal andra frågor före torsdagen, sade Tuomioja.

Tuomioja talade med finländska journalister i samband med EU-utrikesministrarnas möte i Bryssel. Han betonade att frågan om Turkiet inte kan lösas förrän under mötet i Köpenhamn i slutet av veckan. Frankrike och Tyskland har föreslagit att Turkiets reformer kunde dryftas mot slutet av år 2004 och förhandlingarna inledas i juli 2005.Tuomioja konstaterade att man förutom Cypernfrågan bör behandla det faktum att Turkiet försvårar samarbetet mellan EU och Nato när unionen utvecklar sina krishanteringsgrupper.Han sade att Finland inte ändrat sin ståndpunkt vad beträffar Turkiet. Han betonade att Turkiet godkändes som ett kandidatland till EU under toppmötet i Helsingfors 1999.- När vi ursprungligen behandlade frågan hade vi inga säkra uppgifter Cypern. Dessutom var resultatet efter valet klart: Turkiet hade en stark majoritetsregering, sade Tuomioja.

Till skillnad från ordföranden för EU:s framtidskonvent, franske Valery Giscard d’Estaing, anser Tuomioja att Turkiet är ett europeiskt land.- Landet är med i många europeiska organisationer och institutioner, med början från Europarådet, påpekade Tuomioja.