Nyheter 16.1.2003

Estlands premiärminister Kallas till Finland (VNK)

Estlands premiärminister Siim Kallas och fru Kristi Kallas besöker Finland den 22 och 23 januari på inbjudan av statsminister Paavo Lipponen och fru Päivi Lipponen.

I diskussionerna mellan statsministern och premiärministern den 22 januari behandlas Europeiska unionens utvidgning och framtid, den nordliga dimensionen, ländernas bilaterala relationer samt aktuella internationella frågor.

Statsrådets informationsenhet PRESSMEDDELANDE 6/2003