Nyheter 3.2.2003

Antti Peltomäki blir chef för EU-sekretariatet (VNK)

Statsrådet utnämnde torsdagen den 30 januari biträdande chefen för EU-sekretariatet, juris kandidat Antti Peltomäki till chef för statsrådets EU-sekretariat.

Peltomäki tillträder tjänsten den 1 maj. Tjänsten tillsätts för en tidsperiod på fem år. Sekretariatets nuvarande chef, statssekreteraren för EU-ärenden Alec Aalto, blir ambassadör i Rom.

Peltomäki har varit understatssekreterare för EU-ärenden vid statsrådets kansli sedan år 1997 och tidigare bl.a. verkat som utskottsråd i riksdagens utrikesutskott.

PRESSMEDDELANDE 21/2003