Nyheter 10.2.2003

Lagen om dubbelt medborgarskap godkändes

Riksdagen godkände den nya lagen om medborgarskap den 24 januari. På inrikesministeriet tror man att lagen träder i kraft tidigast i början av maj, men troligtvis först på sommaren. Anmälningar om att få tillbaka sitt finländska medborgarskap kan börja tas emot först då lagen trätt i kraft. Förordningen samt förfaringssättet och blanketterna torde bli klara till hösten.

Utlänningsverket

Inrikesministeriet

Utrikesministeriet