Nyheter 13.2.2003

Extra sammanträde för Europeiska rådet i Bryssel 17.2.2003 (VNK)

Statsrådet beslöt torsdagen den 13 februari om Finlands representation vid Europeiska rådets extra sammanträde i Bryssel den 17 februari.

Finland företräds vid mötet av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet vid behandlingen av ärenden som faller inom området för hennes befogenheter.

EU:s ordförandeland Grekland har sammankallat Europeiska rådet till ett extra sammanträde med anledningen av situationen i Irak. Mötet föregås av rådets (allmänna frågor och yttre förbindelser) informella möte.

Mötet koncentrerar sig på att dryfta den aktuella situationen i Irak och fortsatta åtgärder i anslutning därtill, särskilt utifrån FN:s vapeninspektör Hans Blix färskaste rapport. Rapporten ges fredagen den 14 februari.

Dessutom har Europeiska rådet för avsikt att dryfta läget beträffande fredsprocessen i Mellanöstern och EU:s roll i den.

Ordförandelandet träffar kandidatländernas statsöverhuvud tisdagen den 18 februari i Bryssel kring samma tema.

Ytterligare information: statssekreteraren för EU-ärenden Alec Aalto, statsrådets EU-sekretariat, tfn (09) 1602 2180 och specialmedarbetare Jari Luoto, statsrådets kansli, tfn (09) 1602 2011

Statsrådets informationsenhet

Pressmeddelande 43/2003