Nyheter 14.2.2003

Uppdaterad upplaga av kronologin över den europeiska integrationen

Utrikesministeriets Europainformation ger ut en uppdaterad upplaga av broschyren En kronologi över den europeiska integrationen på svenska och finska.

Den första upplagan av broschyren gavs ut 1994. Den andra upplagan är från 1999 och den tar upp det som skett inom integrationen fram till maj 1999.

I den uppdaterade versionen som nu ges ut presenteras milstolpar inom EU fram till slutet av 2001. I broschyren finns bland annat rätt ingående anteckningar om Finlands EU-ordförandeperiod, dvs. från hösten 1999 som avslutades med toppmötet i Helsingfors.

Kronologin har denna gång sammanställts av Heidi Kaila, som arbetar vid EG-domstolen i Luxemburg.

Genom att följa upp och uppteckna det som sker i EU vill Europainformationen betjäna alla dem som är intresserade av EU-frågor och personer inom olika branscher som behöver denna information i sitt arbete.

En kronologi över den europeiska integrationen finns också på Europainformationens webbplats www.eurooppa-tiedotus.fi under publikationer. Boken kan avhämtas kostnadsfritt på närmaste kundservice i regionerna från och med vecka 5.

Närmare upplysningar:

Pirkko Hämäläinen,

enhetschef

tfn (09) 1605 5813, 040-551 57 87

fax (09) 1605 6477

e-post: pirkko.hamalainen@formin.fi

Päivi Toivanen,

publikationsredaktör

tfn (09) 1605 5846, 040-560 9020

fax (09) 1605 6477

e-post: paivi.toivanen@formin.fi

eller Europainformationens regioninformatörer i landskapen, telefon 010 3456 700