Nyheter 14.2.2003

Webbsidorna EU-arbetsplatser har öppnats

På statsrådets webbplats har webbsidorna ”EU-arbetsplatser” öppnats fredagen den 14 februari.

På statsrådets webbplats, under adressen www.statsradet.fi/eu-arbetsplatser, har webbsidorna ”EU-arbetsplatser” öppnats fredagen den 14 februari.

Avsikten med webbsidorna ”EU-arbetsplatser” är att ge grundläggande information om en karriär inom Europeiska unionens institutioner. Bland annat med hjälp av dessa webbsidor och med hjälp av den preparandkurs inför rekryteringen som ordnas av statsrådets EU-sekretariat vill Finland stöda finländare som har en karriär inom EU som mål.

På webbsidorna berättas om EU:s tjänstesystem, om möjligheterna till arbete och praktik samt om hur man förbereder sig inför uttagningsproven. På webbsidorna finns också en förteckning över lediga tjänster.

Under rubriken ”Finländare i Bryssel” har intervjuer med finländare som arbetar inom EU:s institutioner samlats. De berättar om sina erfarenheter och ger tips om hur det lönar sig att förbereda sig inför uttagningsproven.

Ytterligare information: konsultativa tjänstemannen Markku Keinänen, markku.keinanen@vnk.fi, tfn (09) 1602 2184 och webbinformatör Miia Lahti, miia.lahti@formin.fi, tfn (09) 1605 6063, statsrådets EU-sekretariat

Statsrådets informationsenhet

Pressmeddelande 44/2003

www.statsradet.fi/eu-arbetsplatser