Nyheter 19.2.2003

Europeiska rådets extra sammanträde dryftade situationen i Irak (VNK)

Europeiska rådets extra sammanträde i Bryssel måndagen den 17 februari dryftade den aktuella situationen i Irak.

Europeiska unionens medlemsländers statsöverhuvud träffade vid början av mötet också FN:s generalsekreterare Kofi Annan. Europeiska rådet uttalade sitt stöd för FN:s och säkerhetsrådets verksamhet.

Europeiska rådet konstaterade att unionens mål fortfarande är att avväpningsprocessen i Irak sker enligt FN:s resolution 1441. Målet hoppas man kunna nå genom fredliga medel. Unionens statsöverhuvud anser inte kriget vara oundvikligt och anser att användningen av militära maktmedel bör vara den sista utvägen. Europeiska rådet underströk FN:s säkerhetsråds centrala roll och konstaterade att ansvaret för efterföljandet av säkerhetsrådets resolutioner ankommer på Irak.

Mötet uttryckte sitt stöd för det arbete FN:s vapeninspektörer utför, men konstaterade samtidigt att inspektionerna inte kan fortsätta i det oändliga utan Iraks ovillkorliga samarbete. Mötet uttryckte också en önskan om arabländernas samarbete vid lösningen av frågan.

Unionen betonar också i detta sammanhang vikten av att nå en lösning av krisen i Mellanöstern samt av att bryta våldets spiral. Europeiska rådet förbinder sig att samarbeta med alla parter och betonar särskilt samarbetet med Förenta Staterna.