Nyheter 10.4.2003

Europeiska rådets inofficiella möte i Aten (VNK)

Statsrådet beslutade den 10 april om Finlands representation i Europeiska rådets inofficiella möte i Aten den 16 april.

Finland representeras av statsminister Paavo Lipponen biträdd av utrikesminister Erkki Tuomioja. Republikens president Tarja Halonen deltar i mötet till den del mötet behandlar frågor som faller inom området för presidentens behörighet.

Grekland har sammankallat Europeiska rådet till ett inofficiellt möte i Aten i samband med undertecknandet av anslutningsfördragen den 16 april på eftermiddagen. Det enda temat för Europeiska rådets möte, som hålls på förmiddagen, är en diskussion på basis av framtidskonventets ordförande Valéry Giscard d’Estaings redogörelse om hur konventet om Europas framtid, dvs. framtidskonventets arbete avancerar. De frågor som tas upp gäller särskilt institutionerna, eftersom de inom en snar framtid kommer att behandlas i framtidskonventet, samt möjligen också tidtabellen för konventets arbete.

Enligt preliminära uppgifter kommer konventets ordförande att be Europeiska rådet om synpunkter på hur man kunde garantera en bättre balans mellan Europeiska rådet och de andra rådskonstellationerna, vilken sammansättning kommissionen borde ha i en union med 27 medlemsländer, på vilket sätt utnämningen av kommissionens ordförande samt Europas utrikesminister borde ske och vilka deras maktbefogenheter borde vara samt vilken roll det organ som eventuellt bildas av företrädare för de nationella parlamenten och för Europaparlamentet borde få.

Den centrala frågan vad gäller konventets tidtabell är huruvida konventet ännu förutsätts avsluta sitt arbete före Europeiska rådet den 20 juni, eller om man är villig att förlänga tiden. Frågan sammanhänger med tidtabellen för nästa regeringskonferens eftersom flera medlemsländer har krävt en tillräckligt lång paus för förberedelser mellan konventet och regeringskonferensen.

Eftersom det är fråga om ett inofficiellt möte kommer rådet inte att anta några slutsatser utan diskussionen noteras endast för kännedom.

Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 108/2003