Nyheter 10.4.2003

Jari Luoto blir biträdande chef för EU-sekretariatet (VNK)

Statsrådet utnämnde torsdagen den 10 april Jari Luoto, magister i samhällsvetenskap, till tjänsten som biträdande chef för statsrådets EU-sekretariat. Luoto träder i tjänst den 1 maj. Tjänsten besätts för fem år.

Den nuvarande biträdande chefen för sekretariatet, understatssekreteraren för EU-ärenden Antti Peltomäki, blir chef för sekretariatet. EU-sekretariatet finns vid statsrådets kansli.

Jari Luoto har sedan oktober 1996 varit statsministerns specialmedarbetare och statsministerns rådgivare i EU-ärenden vid statsrådets kansli.

Statsrådets informationsenhet Pressmeddelande 107/2003