Nyheter 5.5.2003

Utrikesministeriets Europainformation har verkat i tio år

Utrikesministeriets Europainformation firar i maj–juni sina tio verksamhetsår.

Informationen till medborgarna inleddes i mars 1993 och det första kontoret öppnades i Helsingfors i början av juni under namnet Europainformationens medborgartjänst. I februari samma år hade Finland inlett de egentliga EU-medlemsförhandlingarna med dåvarande EG.

Europainformationens första uppgift var förberedelserna inför EU-folkomröstningen i oktober 1994. Medlemsförhandlingarna var en utmaning inte endast för Finlands förhandlare utan också för massmedierna och medborgarna; frågorna var ju komplexa och svårbegripliga. Man ville skapa en kanal för ömsesidig information mellan myndigheterna och medborgarna, en kanal för dialog. För detta ändamål inrättades Europainformationen med verksamhet i 19 landskap i landet från Åland till Rovaniemi.

Även om Finland till följd av utvidgningen av unionen under sitt nionde år som EU-medlem kan börja räknas som ett av de s.k. gamla medlemsländerna, har inte behovet av information om EU försvunnit utan snarare ökat. Under åren har frågorna blivit allt mer detaljerade, trots att merparten fortfarande gäller allmän EU-kunskap och EU-finansiering.

Under jubileumsåret öppnar Europainformationen ett nytt kontor i Borgå. I och med att Östra Nylands kundservice öppnar omfattar nätet av regioninformatörer alla landskap.

I och med att Europainformationen blivit etablerad får den också mer ministerieanknutna uppdrag vid sidan av informationen om Finlands EU-medlemskap och unionen. I enlighet med målsättningen som betonar öppenhet och regional jämlikhet inledde utrikesministeriet i november 2001 en presentationsrunda i landskapen.

Verksamheten fortsätter och kontakterna till lokala aktörer via regioninformatörerna intensifieras även framöver.

Nedan finns en förteckning över evenemang i huvudstadsregionen med anledning av Europainformationens 10-årsjubileum. Kundservicekontoren i landskapen ordnar egna evenemang. Information om dessa finns bl.a. i kalendern på Europainformationens webbsidor.

Ytterligare information:

Pirkko Hämäläinen,

enhetschef

tfn (09) 1605 5813, 040-5515 787

fax (09) 1605 6477

e-post: pirkko.hamalainen@formin.fi

Päivi Toivanen,

publikationsredaktör

tfn (09) 1605 5846, 040-5609 020

fax (09) 1605 6477

e-post: paivi.toivanen@formin.fi

eller Europainformationens regioninformatörer i landskapen, telefon 010 3456 700