Nyheter 23.5.2003

Europainformationens 20:e kundservicekontor öppnas i Borgå

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paula Lehtomäki öppnar utrikesministeriets Europainformations 20:e kundservicekontor i Borgå stadsbibliotek den 28 maj. I och med att kontoret för Östra Nyland öppnas täcker Europainformationens nätverk, som hittills omfattat 19 landskap, nu landets alla landskap.

Östra Nyland fick landskapsrättigheter 2001. Hittills har det hört under Europainformationens kontor i Glaspalatset i Helsingfors.

PM Christina Lehtinen blir regioninformatör för Europainformationen i Östra Nyland. Christina Lehtinen, som är från Liljendal i Östra Nyland, har i drygt två års tid varit EU-rådgivare vid kundservicen i Glaspalatset.

Europainformationen firar i maj-juni sitt tioårsjubileum. Informationen till medborgarna inleddes i mars 1993, och det första kontoret öppnades den 2 juni i Helsingfors under namnet medborgartjänst. Dess första uppgift var förberedelserna inför EU-folkomröstningen i oktober 1994. Även om Finland under sitt nionde år som EU-medlem till följd av utvidgningen av unionen blir ett av de s.k. gamla medlemsländerna, har behovet av information om EU inte försvunnit utan snarare ökat. Under loppet av åren har frågorna blivit mer detaljerade, trots att merparten fortfarande gäller allmän EU-kunskap och EU-finansiering.

Europainformationen har till uppgift att producera och förmedla information om den europeiska integrationen och om Finlands medlemskap i unionen. Utgångspunkten är ett nationellt perspektiv och målet är att erbjuda ett mångsidigt material och olika synpunkter som grund för opinioner och medborgardiskussionen om EU-frågor. I informationsförmedlingen strävar man efter öppenhet och en information så nära medborgarna som möjligt.

Regioninformatören håller föreläsningar i landskapet, deltar i tillställningar med EU som tema och i planeringen av dessa, och ansvarar för kundservicen. Allmänheten är välkommen att besöka kontoren för att fråga råd, hämta material eller söka information. Utgångspunkten är att alla slags frågor kan ställas. Om regioninformatören inte direkt kan svara på frågorna visar han eller hon vidare till experter eller söker fram informationen. Europainformationen har en rätt omfattande egen publikationsverksamhet på svenska och finska. Publikationerna finns också på webben. Alla publikationer och all annan service är gratis.

Östra Nylands Europainformation bjuder allmänheten på kaffe på öppningsdagen kl. 12?17. Regioninformatören berättar i korthet om verksamheten under eftermiddagens lopp.

Östra Nylands Europainformation finns i Borgå stadsbiblioteks andra våning vid Prästgatan 20